Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium


Főoldal - Iskolai Közösségi Szolgálat

Iskolai Közösségi Szolgálat

 
  Tájékoztató Szervezetek, intézmények listája IKSZ a Zrínyiben Hasznos webhelyek
 

Az 2016. január 1. után érettségizőknek 50 óra közösségi szolgálati munkát kötelező végeznie az érettségi időpontjáig és ezt igazoltatnia is kell. Mit is jelent ez a közösségi szolgálat, milyen munkákat lehet végezni és ezt hogyan kell igazolni? Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a következő kis tájékoztatóval.
A közösségi szolgálat, a világszerte ismert és elterjedt önkéntes munka mintájára, olyan tevékenységek irányába szeretné irányítani a középiskolás korú diákokat, amelyet segítő szándékkal végeznek, belső indíttatásból, saját akaratukból és nem várnak érte anyagi, vagy egyéb ellenszolgáltatást.
Példaként említhetnénk nemzetközi rendezvények önkénteseit, gondoljunk csak a 2017-ben rendezett budapesti úszó világbajnokság önkénteseire, de eszünkbe juthat például egy árvízi veszély, vagy egy katasztrófahelyzet is. Nem kell azonban mindig ilyen nagy dolgokban gondolkodni. A segítségre a mindennapokban is szüksége van mindenkinek. Lehet az gyerek, idős, fiatal, beteg, vagy egészséges. Segíteni lehet bárhol: kórházban, gyermekotthonban, könyvtárban, múzeumban, állatmenhelyen vagy akár egy sportpályán is. Csak meg kell találni a módját!
Mivel kötelező 50 órát teljesíteni, ezért nem a saját akaratukból teszünk jót, de az iskola részéről szeretnénk megadni minden lehetőséget arra, hogy ezeket a tevékenységeket olyan intézményben, olyan tevékenységi körben végezzétek, amelyik a személyiségetekhez és az érdeklődési körötökhöz a legközelebb áll.

Tájékoztató a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezésekről

 • Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése (Nemzeti Köznevelési Törvény; 20/2012-es EMMI rendelet)
 • A rendeletben meghatározott közösségi szolgálati tevékenységi körök:
  • egészségügyi;
  • szociális és jótékonysági;
  • oktatási;
  • kulturális és közösségi;
  • környezet- és természetvédelmi;
  • katasztrófavédelmi;
  • a rendőrség tevékenységét segítő bűnmegelőzési;
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység (133. § (2)).
 • Az iskola és a fenntartó együttműködési megállapodást köt azokkal a fogadó szervezetekkel, ahol a közösségi szolgálatot végezni lehet. Tevékenységet csak olyan szervezet igazolhat, amelynek együttműködési megállapodása van intézményünkkel!
 • A szolgálat alkalmanként (naponta) legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető (133. § (7))
 • A rendelet 2016. szeptemberi módosítása hétvégenként, illetve tanítási szünetben végzett tevékenységnél megengedi az 5 óra közösségi szolgálati tevékenységet.
 • A szolgálat ideje 16 év alatt nem haladhatja meg a heti 12 órát, 16 és 18 év között pedig a heti 18 órát.
 • A szolgálat ideje 16 év alatt tanítási napokon nem haladhatja meg a napi 2 órát és a heti 6 órát.
 • A koordináló pedagógus 50 órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglalkoztatást tart. (133. § (5))
 • Az iskola tájékoztatja a tanulót a fogadó szervezetek listájáról és az ott végezhető tevékenységekről.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy óra hatvan perc közösségi szolgálat értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (133. § (6))
 • A közösségi szolgálati tevékenységet a tanulónak lehetőség szerint három tanévben arányosan elosztva kell végeznie, ettől indokolt esetben szülői kérésre el lehet térni.
 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett tényét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. (133. § (9)a)
 • A tanuló naplót köteles vezetni (133. § (8)), amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat teljesítését természetesen a fogadó intézmény és az iskola is dokumentálja.
 • A közösségi szolgálat lehetőség szerint nem egyedül végzett tevékenység, törekedni kell párok, illetve kisebb csoportok kialakítására.
 • A közösségi szolgálat igazolását az osztálynapló, bizonyítvány, majd az érettségi törzslap is tartalmazza.
 • A közösségi szolgálatnál nem csak egy tevékenységi körben teljesítheted az előírt 50 órát. Ha több helyen szeretnél dolgozni, akkor ennek is segítünk megteremteni a feltételeit!

Mellékeljük intézmények listáját, akikkel kapcsolatban vagyunk, de ez még bővülhet a tanulók, vagy szülők segítségével is. Ha bárki ismer olyan szervezetet, amelyik jogosult a közszolgálat ellátására és szívesen segítene annak munkájában, kérjük, jelezze az iskola, illetve az iskolai koordinátor felé és felvesszük velük a kapcsolatot!

Szekér Gábor programfelelős


Hasznos webhelyek

 


www.zmgzeg.edu.hu
Látogatók 2020. jan. 1. óta
(Pageviews: a megnyitott oldalak száma)
Flag Counter